Hvad vil vi?

Naturnær er sat i verden for at løse et problem: Naturen mangler plads!

 

Det problem løser vi ved at anvende grønne arealer, tagflader, facader og andet til natur. Det kan være i form af blomsterenge, insekt- og faunastriber, ved opsætning af redekasser, plantning af frugttræer og meget andet. 

 

Typisk vil grønne arealer bestå fortrinsvis af slåede græs arealer, der er meget pasningskrævende. Ved at give plads til naturen her, løser vi altså også et andet problem - vi minimerer omkostningerne til vedlighold af de grønne arealer.

 

Den natur vi at anlægger er selvfølgelig ikke vild, urørt natur, men den giver sommerfugle, bier, mindre pattedyr og fugle et levested, og øger derved naturindholdet. 

 

Samtidig er løses også en formidlingsopgave, da det er vores håb at de der oplever vores små naturoaser får en større bevidsthed om vigtigheden af at værdsætte og passe på naturen.

 

Sidst, men bestemt ikke mindst, får virksomheder, boligforeninger o.a. der benytter sig af vores tilbud også en stærk grøn profil, som vi selvfølgelig hjælper med at få formidlet til omverdenen.