Naturnær styrker og dyrker virksomheders grønne profil!

 

Med afsæt i virksomhedens fysiske rammer tilbyder Naturnær projektering, etablering og formidling af naturvenlige tiltag.

 

Naturnær tilbyder:

 • En tilpasset plan for hvordan naturen kan integreres i din virksomhed, med afsæt i virksomhedens fysiske rammer.
  • Der afholdes et indledende møde, hvor ønsker og muligheder drøftes og virksomhedens grønne arealer, bygninger osv. besigtiges.
  • Der udarbejdes en fyldestgørende rapport, som beskriver mulighederne for forskellige naturtiltag, hvordan disse tiltag kan realiseres og hvilken effekt de vurderes at ville få.
  • Der udarbejdes et uforpligtende tilbudsmateriale over de beskrevne tiltag.

 

Introduktionspris: 9500,- + moms

 • Anlæg og vedligehold af naturtiltag.
  • Naturnær tilbyder anlæg og vedligehold af alle typer naturtiltag.
  • Eksempler på naturtiltag kan være:
   • Blomsterenge - ekstensive grønne områder, der blomstrer over en lang periode, tiltrækker et mylder af insekter og sommerfugle og kræver et minimum af vedligehold. Et naturvenligt alternativ til græsplæner!
   • Vildtstriber - en eller flere striber - evt. i kombination - med vildt- og insektvenlige planter, som solsikke, boghvede, fodermarvkål o.a., kortslåede græsstriber, insektvolde og barjordsstriber.
   • Mindre vådområder - giver levesteder for en lang række insekter og padder.
   • Opsætning af redekasser - giver ynglemuligheder for en lang række fugle. Fuglearterne der kan tilgodeses vil afhænge af lokalitet, og kan spænde fra gærdesmutte til større rovfugle og ugler.
   • Opsætning af flagermusekasser - giver mulighed for at flagermus kan overvintre og finde dagsrasteplads.
   • Opsætning af insekthoteller - giver mulighed for at en lang række insekter kan yngle og overvintre.

 

Pris efter aftale/tilbud

 • Formidling af naturindsats.
  • Tekst- og billedmateriale til internt og eksternt brug.
  • Eksponering via sociale medier
  • Beskrivelse af case på Naturnær.dk - samt et link til din hjemmeside

 

Pris efter aftale/tilbud

 

Det giver både dig og naturen en række fordele:

 • Giver din virksomhed en skarp og synlig grøn profil!
 • Forbedrer levevilkår for dyr og planter!
 • Spreder daglig glæde blandt kunder og medarbejdere!
 • Reducérer omkostninger til pleje af grønne arealer!

Styrk din virksomheds grønne profil
Øg biodiversiteten
Spar omkostninger til vedligehold af grønne arealer