Redekasser

Redekasser til havens fugle - også de lidt større!

preload spinner

Redekasser

Redekasser til fugle giver de fuglearter de bygger rede i hule træer og lignende hulrum, en mulighed for at yngle i vores haver og i landskabet, hvor der generelt mangler disse hulrum.